Domenii de expertiza


1. DREPTUL AFACERILOR:

 • Asistență și reprezentare în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, organe de urmărire penală;
 • Negociere și contractare;
 • Asistență și reprezentare în AGA;
 • Recuperări creanțe, concilieri, eșalonări;
 • Prevenire faliment;
 • Ordonanțe de plată;
 • Insolvență;
 • Due – diligence;
 • Fuziuni și achiziții;
 • Consultanță pentru societățile de naționalitate străină privind oportunitatea extinderii/ dezvoltării în România și furnizarea celor mai bune soluții juridice;
 • Securizare juridică.

2. DREPT SOCIETAR ȘI ORGANIZAȚIONAL

 • Asistență și reprezentare în raport cu Oficiul Registrului Comerțului, Registrul Asociaților și Fundaților și a instanțelor de judecată;
 • Înființări/ mențiuni/ radieri societăți, sedii sociale, autorizări;
 • Înființări/ mențiuni/ radieri PFA;
 • Înființări/ mențiuni/ radieri asociații/ fundații/ cluburi sportive;
 • Găzduire sedii sociale;

3. DREPT CIVIL

 • Asistență și reprezentare în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 • Revendicări/ retrocedări;
 • Investiții imobiliare;
 • Divorț/ partaj;
 • Succesiuni;


4. DREPTUL MUNCII

 • Asistență și reprezentare în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Pensii;
 • Litigii de muncă;
 • Concedieri individuale și colective;
 • Cercetări disciplinare;
 • Consultanță în redactarea ROI/ RIF, precum și a documentelor conexe;
 • Negociere.


5. ACHIZITII PUBLICE

 • Asistență și reprezentare în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, C.N.S.C;
 • Consultanță specifică autorităților contractante și beneficiarilor privați.
 • Consultanță specifică ofertanților;
 • Contestații/ puncte de vedere;
 • Contractare;
 • Planificare.


6. DREPT SILVIC

 • Asistență și reprezentare în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, I.T.R.S.V.
 • Acțiuni privind recuperarea prejudiciilor cauzate de tăierile ilegale;
 • Consultanță juridică privind scoatere definitivă/ temporară din fondul forestier;
 • Consultanță juridică de specialitate;


7. FONDURI EUROPENE

 • Asistență și reprezentare în procesul de contractare cu Autoritatea de Management;
 • Asistare în procesul de elaborare și depunere a cererilor de finanțare;
 • Consultanță în procesul de atribuire a contractelor de servicii/ furnizări/ lucrări, în acord cu Ordinul nr. 1050/ 2012 precum și contractului de finanțare;
 • Opinii legale.


8. DREPT PENAL ȘI CONTRAVENȚIONAL

 • Asistență și reprezentare în raport cu organele de cercetare penală;
 • Formularea de sesizări penale;
 • Plângeri împotriva proceselor – verbale de contravenție rutieră;


9. MANAGEMENT JURIDIC

 • Eficientizare activităților de natură juridică;
 • Auditarea activităților specifice departamentelor juridice;
 • Sistematizarea, monitorizarea, coordonarea activității juridice;
 • Implementarea de măsuri/ proceduri de lucru specifice activităților juridice;
 • Strategii juridice;
 • Instruire;
 • Consultanță de specialitate.

Onorariile se stabilesc în funcție de nevoile reale ale clientului, sub forma de:
 • Abonamente lunare;
 • Valori fixe;
 • Onorarii de succes.

 

Societățile de tip Start – Up și Întreprinderile Mici și Mijlocii beneficiază de pachete personalizate și adaptate în funcție de nevoile reale și gradul de dezvoltare.